HOT

Dư Tình Khả Đãi

OnGoing
4
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
余情可待
Lượt đọc
12.9K

Ngày ảnh hậu Cảnh Tú cử hành hôn lễ, các trang blog trong nước bùng nổ tin tức “Tân ảnh hậu Quý Hựu Ngôn say rượu qua đời”. Ngày hôm sau, lại có một tin gây xôn xao dư luận - Vì một số lý do mà hôn lễ này đã bị huỷ bỏ.
Quý Hựu Ngôn tỉnh dậy, kinh ngạc phát hiện bản thân đã quay về 3 năm trước, là thời điểm đã chia tay Cảnh Tú được 2 năm. Lần này, cô thề sẽ không đánh mất người ấy nữa…

xem thêm
3 comments