Dễ dàng nhận ra

OnGoing
5
Your Rating
Author
Artist(s)
Alternative
알아채기 쉬운
Lượt đọc
4.1K

Kyowoo là chàng gay sống ở Hàn Quốc. Cậu ấy cả năm không ra ngoài dẩy đầm vì sợ gặp phải đồng nghiệp. Trong công ty lan truyền tin đồn rằng có một nhân viên mới liên quan đến chủ tịch của tập đoàn. Mặc dù hầu hết mọi người cho rằng đó là cậu bạn Park Jiwook, một người thân thiện, thạo việc, học vấn cao và cùng họ với giám đốc điều hành nhưng bản năng nhạy bén của Kyowoo mách bảo rằng đó là Seo Leehak. Cậu ta cùng họ với chủ tịch của tập đoàn nhưng tại sao lại giấu chuyện đó? Và tại sao cậu ta diễn lạ vậy?

xem thêm
0 comments