Chibikko Kenja, Lv. 1 Kara Isekai De Ganbari Masu!

OnGoing
0
Your Rating
Author
Alternative
The Small Sage Will Try Her Best In the Different World from Lv.1!
Lượt đọc
443

Tên khác: Hiền Nhân Nhỏ Sẽ Thử Sức Mình Ở Thế Giới Khác Với Lv.1! Một bé loli + adventure = World <3 Yuri trong một lần change job trong VR game tên là elyshia online đã bị cuốn vào chính thế giới trong game...cuộc phưu lưu bắt đầu...

xem thêm
0 comments